Typowa ludność pogranicza

14 142

Któż w Polsce nie słyszał o Kaszubach? Jest to grupa ludności zamieszkująca Polskę. Różni się ona pod względem kulturowym oraz językowym od pozostałych mieszkańców kraju, dlatego można tutaj bez wątpienia mówić o odrębnej narodowości. Uznany został także ich język, jakim jest język kaszubski. Kaszubi zamieszkują głównie w Polsce, w rejonie Kaszub. Jednak spora ich część mieszka także w Kanadzie. Szacuje się, że znajduje się tam grupa około 10 tysięcy Kaszubów, którzy osiedlili się tam na stałe. Mimo tego, że historia Kaszubów jako grupy ludności, jest bardzo długa to do tej pory nie ustalono skąd zaczerpnięto i co dokładnie oznacza ich nazwa. Są tacy, którzy twierdzą, że można to tłumaczyć w sposób dosłowny. Mówią, że oznacza to podwijać fałdy, co odnosi się do długich strojów. Pierwsze wzmianki o plemionach kaszubskich są z początku trzynastego wieku. Jest to zatem naród z bardzo długą historią i tradycją. Naród przetrwał. Chociaż, jak podają różne źródła, w czasie drugiej wojny światowej Niemcy chcieli germanizować ten naród. Kazali im podpisywać różnego rodzaju deklaracje. Hitler mówił o tym, że nazwa Kaszubi musi zostać zapomniana, bo jest to obce plemię na wschodzie. Plany Hitlera legły w gruzach.

Kaszubi do dnia dzisiejszego zamieszkują głównie w województwie pomorskim. Można ich spotkać w powiecie wejherowskim, kartuskim, puckim, lęborskim. Zamieszkują także część powiatu słupskiego oraz część powiatu chojnickiego. O Kaszubach zwykło się mawiać, że jest to przykład typowej ludności pogranicza. W ciągu wielu lat swojego istnienia była pod władaniami różnych krajów, kultur. Wielu Kaszubów oczywiście zasymilowało się z Polakami lub uległo wpływom niemieckim i poddało się germanizacji. Warto wspomnieć jednak o tym, że istnieją obszary, w których Kaszubi w pełni zachowali swoją kulturę i język. Często o Kaszubach dzisiaj mówi się, że są grupą etniczną narodu polskiego. Jednak większość Kaszubów identyfikuje się zarówno z grupą narodową polską i kaszubską. Przywiązanie do narodowości kaszubskiej wskazuje między innymi ostatni Narodowy Spis Powszechny, który został przeprowadzony w 2011 roku. Wówczas przynależność do narodowości kaszubskiej zadeklarowało aż 228 tysięcy osób. Aż 16 tysięcy osób zadeklarowało narodowość kaszubską jako jedyną, nie podając przy tym narodowości polskiej. Kaszubi mają swój język. Są odmienni kulturowo. Przez jakiś czas reszta Polaków uważała zatem, że dążą oni do oddzielenia się od Polski. Jednak tak naprawdę nigdy te podejrzenia nie miały żadnego pokrycia z rzeczywistością. Sami Kaszubi otwarcie mówią o tym, że zależy im po prostu na tym, aby troszczyć się o swoją tradycję, język. Jeśli chodzi o język kaszubski to zalicza się go do grupy języków zachodniosłowiańskich. Niektórzy mówią o tym, że jest to nic innego jak dialekt języka polskiego. Język kaszubski, jak na razie jako jedyny w Polsce, uzyskał status języka regionalnego. Młodzi ludzie, którzy zdają maturę i identyfikują się z kulturą Kaszubów, mogą zdawać ją także w języku kaszubskim.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.