Popularne wizerunki Jezusa Chrystusa

0 6 670
Chrześcijanie wszystkich obrządków, a więc katolicy, prawosławni i protestanci, czczą Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Czci się go między innymi na różnego rodzaju malowidłach. Oto najpopularniejsze wizerunki Jezusa Chrystusa: obraz Jezusa Miłosiernego, ikona Chrystusa Pantokratora, zdjęcie oblicza Jezusa Chrystusa, odbicie Jezusa Chrystusa na Całunie Turyńskim oraz obraz Przebaczenie.

Obraz Jezusa Miłosiernego

Jezu, ufam Tobie – to słowa, które zna każda wierząca osoba, a zapewne i niewierzące o nich wiedzą. Pochodzą one z obrazu Jezusa Miłosiernego zwanego też po prostu obrazem Jezu, ufam Tobie. Namalowano go na podstawie wizji siostry Faustyny Kowalskiej, której Jezus Chrystus się objawił głosząc Miłosierdzie jako największy spośród wszystkich przymiotów Bożych, między innymi Wszechmocy i Sprawiedliwości. Pierwszą wersję stworzył Eugeniusz Kazimirowski, a drugą, bardziej rozpowszechnioną, Adolf Hyły. Faustyna ujrzawszy obraz rozpłakała się, bo podobno żaden z autorów nie zdołał ująć piękna bijącego z Jezusa Chrystusa podczas objawienia. Mimo to obraz cieszy się wielką popularnością i wielkim kultem w każdym zakątku Ziemi. Co więcej, za jego sprawą bardziej zwrócono uwagę na Miłosierdzie Boga.

Ikona Chrystusa Pantokratora

O ile w chrześcijaństwie zachodnim [katolicyzmie] dominują obrazy, o tyle w chrześcijaństwie wschodnim dominują ikony. Najpopularniejszą spośród ikon przedstawiających Jezusa Chrystusa stanowi Chrystus Pantokrator. Jezus króluje w nim na tronie jako władca i sędzia. Istnieje wiele wersji tej ikony, aczkolwiek jak na ikonę przystało, nie liczy się jej wizja, lecz jej przesłanie.

Zdjęcia oblicza Jezusa Chrystusa

Brat Elia to włoski zakonnik i stygmatyk, który często z kimś rozmawia. W związku z tym, że czuł przesyt pytaniami od wielu osób z kim rozmawia, postanowił nie udzielać odpowiedzi i pójść za radą swojego rozmówcy. Tak oto sfotografował ścianę w pobliskim kościele. Na zdjęciu wyszedł Jezus Chrystus, z którego emanuje spokój i ciepło.

Odbicie Jezusa Chrystusa na Całunie Turyńskim

Całun Turyński to lniane płótno, na którym od strony zewnętrznej i wewnętrznej widnieje odbicie ludzkiej postaci i ślady krwi. Uznaje się, że w to płótno został po śmierci owinięty Jezus Chrystus, a obraz na nim powstał pod wpływem jakiejś energii, prawdopodobnie podczas zmartwychwstania. Całun znajduje się w katedrze św. Jana Chrzciciela w Turynie, a jego wierna kopia w kościele Krzyża Świętego i św. Bartłomieja we Wrocławiu.

Obraz Przebaczenie

Znany i lubiany malarz dwudziestego wieku, Thomas Blackshear, namalował obraz Przebaczenie. Przedstawia on zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa podtrzymującego w geście przytulenia współczesnego, osłabionego grzesznika trzymającego młotek i gwoździe. Poruszająca scena szybko zyskała popularność i została rozpowszechniona. Istnieją dwie wersje obrazu, przy czym różnią się tylko tym, iż na jednej Jezus Chrystus podtrzymuje mężczyznę rasy białej, a na drugiej mężczyznę rasy czarnej.

Wizerunki Jezusa Chrystusa oraz świętych znajdziecie w sklepie internetowym Holy Art.

Zostaw odpowiedź